Bendros žinios

faktai...

Mokyklos pavadinimas

Mokyklos oficialusis pavadinimas – Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla.

Trumpasis pavadinimas – Kulautuvos pagrindinė mokykla.

Mokyklos grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Mokykla įsteigta

Mokyklos įsteigta 1921 m. Pavadinimas - Mozūriškių pradinė kaimo mokykla.

1940 m. Kulautuvoje įkurta pradinė mokykla

Įstaigos tipas

Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

Mokomoji kalba

Lietuvių

Mokyklos tipas

Pagrindinė mokykla.
Mokyklos pagrindinė paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.
Kita paskirtis – vaikų dienos centras.

Teisinis pagrindas

Mokykla veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro, kitais norminiais teisės aktais ir šiais nuostatais.

Veiklos sritis

Švietimas. Pagrindinės veiklos rūšys: priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas. Kitos švietimo veiklos: sportinis ir rekreacinis švietimas, kitas, niekur nepriskirtas švietimas ir kt. Mokymosi formos: grupinio mokymosi forma – kasdienis mokymo proceso organizavimo būdas; pavienio mokymosi forma – savarankiškas mokymo proceso organizavimo būdas. Mokykloje vykdomos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programos. Veikia dienos centras.

Mokyklos savininkas

Kauno rajono savivaldybė.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybės taryba.

Kauno technologijos universiteto partnerė
Kauno arkivyskupijos partnerė
Programos "Sveikatiada" dalyvė
Sveikatą stiprinanti mokykla
Aleksandro Stulginskio universiteto partnerė

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

Kokybės siekiančių mokyklų klubas

Programa „Erasmus+“

LIONS QUEST LIETUVA
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis
The Project ' ACT FRIENDLY'

Kontaktai

Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191075177
Adresas: Lelijų 15 Kulautuva,
Kauno rajonas, LT–53482
Telefonas.: 8-37-543259, 8-37-543229, 8-37-544198
E.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.