Struktūra ir kontaktai

administracija, mokytojai, savivalda...

 • Klasių auklėtojai

  1 klasė

  Irena Danieliūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

  2 klasė

  Daleta Bartnikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

  3 klasė

  Jolanta Gecevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

  4 klasė

  Jūratė Bulotienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

  5 klasė

  Jolita Velžienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

  6 klasė

  Viktorija Bernotienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

  7 klasė

  Aurelija Maciukaitė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja

  8 klasė

  Kolomba Bulotienė, chemijos mokytoja ekspertė

  9 klasė

  Daiva Sasnauskienė, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė

  10 klasė

  Odeta Burneikienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė

 • Mokyklos taryba

  Mokyklos taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba telkia mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.
  Mokyklos tarybą sudaro 7 nariai (2 mokiniai, 2 mokytojai, 2 tėvai (globėjai, rūpintojai), 1 vietos bendruomenės atstovas).

  Jolita Velžienė, lietuvių kalbos mokytoja - pirmininkė
  Viktorija Bernotienė, anglų kalbos mokytoja - sekretorė
  Živilė Kaminskienė, tėvų atstovas - narys
  Deimantė Riepšaitė, 9 kl. mokinė - narė
  Laura Kuznecovaitė, 9 kl. mokinė - narė
  Rimantė Volkavičiūtė, tėvų atstovas - narys
  Dalia Šiušienė, bendruomenės atstovė - narė

 • Mokinių taryba

  Mokinių tarybos funkcijos:

  • inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines veiklas,
  • teikia pasiūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės-pilietinės veiklos organizavimo,
  • teikia siūlymus rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus,
  • svarsto mokyklos administracijos teikiamus klausimus,
  • deleguoja narius į Mokyklos tarybą.

  Mokinių tarybos nuostatai
  Mokinių tarybos veiklos planas

  Mokinių tarybos sudėtis:

  Deimantė Riepšaitė, 10 kl. – mokinių tarybos prezidentė

  Laura Kuznecovaitė, 10 kl. - mokinių tarybos prezidentės pavaduotoja

  Nariai:

  1. Ūdrys Juozapavičius, 5 klasė
  2. Kotryna Obelienytė, 5 klasė
  3. Mika Kaminskaitė, 6 klasė
  4. Kamilė Jakubavičiūtė, 6 klasė
  5. Gabija Jaraitė, 7 klasė
  6. Evelina Valutkevičiūtė, 7 klasė
  7. Giedrė Bulotaitė, 8 klasė
  8. Ervinas Prokopavičius, 8 klasė
  9. Vestina Vitkauskaitė, 9 klasė
  10. Viltarė Vitkauskaitė, 9 klasė
  11. Laura Kuznecovaitė, 10 klasė

  Mokinių tarybos kuratorė – Regina Staniulienė, muzikos mokytoja

   

 • Metodinė taryba

  Kolomba Bulotienė – metodinės tarybos pirmininkė, chemijos mokytoja ekspertė.
  Irena Danieliūtė - pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
  Aurelija Maciukaitė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja.
  Jolita Velžienė - humanitarinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
  Edita Bardauskaitė - gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, fizikos vyresnioji mokytoja.

  KAUNO R. KULAUTUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018 M.

 • Metodinės grupės

  Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
  Pirmininkė – Irena Danieliūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

  Nariai:
  Jūratė Bulotienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja;
  Jolanta Gecevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
  Simona Juozapavičienė, pradinių klasių mokytoja;
  Greta Žemaitytė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

  Pradinio ugdymo mokytojų grupės veiklos planas 2018 m

  Humanitarinių mokslų mokytojų metodinė grupė
  Pirmininkė – Jolita Velžienė, lietuvių kalbos mokytoja
  metodininkė

  Nariai:
  Aurelija Maciukaitė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja;
  Viktorija Bernotienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  Irma Greičienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;;
  Beata Šadzevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  Mykolas Fedaravičius, istorijos mokytojas metodininkas;
  Regina Staniulienė, muzikos vyresnioji mokytoja;
  Regina Vitkauskienė, muzikos mokytoja metodininkė;
  Daiva Sasnauskienė, dailės mokytoja metodininkė;
  Daiva Butkevičienė, tikybos mokytoja metodininkė.

  Humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2018 m

  Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė
  Pirmininkė – Kolomba Bulotienė, chemijos mokytoja ekspertė

  Nariai:
  Lina Juškienė, biologijos mokytoja metodininkė;
  Žaneta Lydekienė, matematikos vyresnioji mokytoja;
  Aidas Čeplevičius, matematikos vyresnysis mokytojas,
  informacinių technologijų mokytojas;
  Rimantas Želvys, matematikos vyresnysis mokytojas;
  Rasa Andrikaitienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja;
  Edita Bardauskaitė, fizikos vyresnioji mokytoja;
  Edita Valantiejienė, geografijos vyresnioji mokytoja;
  Odeta Burneikienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė, ekonomikos mokytoja;
  Vaidas Nekrošius, kūno kultūros vyresnysis mokytojas;
  Daiva Sasnauskienė, technologijų mokytoja metodininkė;
  Remigijus Meškauskas, technologijų mokytojas.

  Gamtos, tiksliųjų, socialinių mokslų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės veiklos planas

  Klasės auklėtojų metodinė grupė
  Pirmininkė – Aurelija Maciukaitė, 6 klasės auklėtoja

  Nariai:
  Simona Juozapavičienė, 1 klasės auklėtoja;
  Jolanta Gecevičienė, 2 klasės auklėtoja;
  Jūratė Bulotienė, 3 klasės auklėtoja;
  Irena Danieliūtė, 4 klasės auklėtoja;
  Viktorija Bernotienė, 5 klasės auklėtoja;
  Beata Šadzevičienė, 7 klasės auklėtoja;
  Daiva Sasnauskienė, 8 klasės auklėtoja;
  Odeta Burneikienė, 9 klasės auklėtoja;
  Vaidas Nekrošius, 10 klasės auklėtojas.

  Klasių auklėtojų metodinės grupės veiklos planas 2018 m

 • Klasių tėvų komitetas

  VARDAS, PAVARDĖ

  KLASĖ

  NERINGA KERNAZICKIENĖ

  1

  JŪRATĖ POCIŪTĖ-KAMINSKĖ

  2

  TOMAS TAMONIS

  3

  ASTA PIKELIENĖ

  4

  RIMANTĖ VOLKEVIČIŪTĖ

  5

  REDA RAMANAUSKIENĖ

  6

  NARUTĖ MAZURKEVIČIENĖ

  7

  DALIA ŠIUŠIENĖ

  8

  LINA KUZNECOVIENĖ

  9

  GAILA AKELIENĖ

  10


Kauno technologijos universiteto partnerė
Kauno arkivyskupijos partnerė
Programos "Sveikatiada" dalyvė
Sveikatą stiprinanti mokykla
Aleksandro Stulginskio universiteto partnerė

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

Kokybės siekiančių mokyklų klubas

Programa „Erasmus+“

LIONS QUEST LIETUVA
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis
The Project ' ACT FRIENDLY'
Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Kontaktai

Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191075177
Adresas: Lelijų 15 Kulautuva,
Kauno rajonas, LT–53482
Telefonas.: 8-37-543259, 8-37-543229
E.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.